A

Agila metoder och arbetssätt

Alkohol och droger

Alkohol- och drogsamordnare

Allmän IT-kunskap

Arbeta i social oro

Arbetsmiljö


B

Barnperspektivet

Bemöta kognitiv funktionsvariation

Bemöta personer med funktionsvariationer

Bemötande och kommunikation

Bemötande och service

Beroendeproblematik

Besöksnäring

Brand och första hjälpen

Bygghandel


C

Café

Chef- och ledarskap - Affärsansvar

Chef- och ledarskap - Chefens roll för kulturen

Chef- och ledarskap - Kommunikation och tydlighet

Chef- och ledarskap - Konflikter, kriser och förändring

Chef- och ledarskap - Ny i rollen

Chef- och ledarskap - Projektledning

Chef- och ledarskap - Specifikt för chefsrollen

Chef- och ledarskap - Team och möten

Covid-19 - Snabbutbildning för extrapersonal i vården


D

Data - Adobe Creative Suite

Data - Allmänt

Data - Googles appar

Data - Microsoft Office 2016

Data - Microsoft Office 2019

Data - Microsoft Office 2021

Data - Microsoft Office 365

Data - Microsoft Teams


E

Engelska i arbetet

Entreprenörskap i skolan

Ergonomi

ESF - kompetenskrav vid projekt


F

Föreläsningar - Ork och motivation

Föreläsningar - Retorik, jobbsökning och anställning

Förhandling

Förhandling - Professionell förhandling

Försäljning - Butik

Försäljning - Konsulttjänster


G

GDPR


H

Hantera hotfulla och känsliga situationer i vården

Hantera kriser och akuta situationer

Hot och våld

Hållbarhet och CSR


J

Jobba hemma

Jobbmatchning

Jämställdhet och mångfald


K

Kommunikation

Kommunikation och bemötande

Kriskommunikation

Kundtjänst


L

LEAN - Ärendehantering

LEAN för chefer och medarbetare

LEAN-inspirerat förbättringsarbete - introduktion

Ledarskapsprogram


M

Miljö

Mångfald och funktionsvariationer

Mötesteknik


N

Ny som chef

Näringslivsranking

Näringslivsutveckling


O

Offentlig verksamhet

Organisationsstyrning


P

PR

Produktchef

Projektledning


R

Redovisningsekonom

Rekrytering

Retorik och presentationsteknik


S

SMED - Ställtidsreducering

Snabbmat

Stresshantering

Svåra samtal

Säkerhet inom LSS och SoL


T

Telesales


U

Upphandling och inköp


V

Värdegrundsarbete


Y

Yrkessvenska