Stark Tillväxt är en lärportal för digital kunskapsöverföring med målsättning
att erbjuda Nordens största portfölj
av kvalitativa onlineutbildningar som bidrar till hållbar kompetensförsörjning för lokala och regionala näringsliv