Om Stark Tillvaxt

Om Stark Tillväxt

Stark Tillväxt starktillvaxt.se är en skräddarsydd lärplattform som har utvecklats tillsammans med aktörer inom rekrytering, omställning och kompetensväxling runt om i landet.

Syftet är att möjliggöra kvalitativ och bra utbildning till låg kostnad samt att underlätta för dig som vill stärka dig själv och din kompetens med olika efterfrågade kunskaper.

Här hittar du massor av genomarbetade program som innehåller de utbildningar och föreläsningar som är eftertraktade inom olika yrkes- och ämneskategorier. Du hittar program till stöd för att starta och driva företag, jobba hemifrån/på distans och mycket mer.

Alla utbildningarna designas för att göra det lättare och mer lustfyllt för alla att lära och samarbeta kring nya kunskaper samt så skapar vi stöd som underlättar för individ, grupp och verksamhet att jobba med sin utveckling.

På starktillvaxt.se kan ni välja att registrera er som singelkund, som en avdelning eller hela verksamheten. Oavsett hur ni väljer att göra får ni tillgång till förbättringar och lösningar som ett led av våra dialoger med er som är verksamma på denna lärportal.

Den nya digitala tekniken gör det möjligt till nya sätt att lära och jobba med kunskaper som snabbt leder till faktiska resultat i arbetet och för en verksamhet i stort. Från traditionell kompetensutveckling till direkt problemlösning där exakt den kunskap som behövs just nu kan sökas fram. Möjlighet finns att även bygga upp en egen strukturerad kompetensförsörjning med helt egna utbildningsprogram anpassade för just er organisation. En lärportal i lärportalen så att säga. Vi öppnar då upp en, för er egen flik ”Vår verksamhet” som bara ni har tillgång till.

Hör av er till oss så berättar vi mer!

Tel 08-519 42 800 | kundtjanst@starktillvaxt.se