Videomöten i Microsoft Teams

Videomöten i Microsoft Teams

Data och IT | Kommunikation | 48 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få den ultimata guiden till videomöten i Teams. Lär dig allt från grunderna till avancerade tips och tricks. Starta din utbildning idag!

Genom videomöten kan du och dina kollegor kommunicera utan att träffas. Microsofts mötestjänst Teams ger dig möjligheten att arrangera videomöten.

I den här utbildningen får du veta det du behöver för att komma igång redan idag. Du får lära dig hur Teams fungerar, att schemalägga och hålla videomöten samt hur du kan kommunicera och dela filer med rätt grupp av kollegor - ditt team.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Teams installerat på din dator.

Relevanta nyckelord: Plattformsfunktioner, Integration, Fil- och skärmdelning, Teams-medlemmar, Möteskalender, Inspelning, Hantering av mötesinbjudningar, Hantering av deltagare

Publicerad: 2020-04-09

Innehåll

 • Registrera dig och logga in i Microsoft Teams
 • Översikt över Microsoft Teams
 • Teknik för videomöten
 • Kommunicera med ditt team
 • Offentligt eller privat team
 • Gäster vid videomötet
 • Administrera team och kanaler
 • Snabbmöten
 • Förberedelser innan videomötet
 • Schemalägg videomöten
 • Bjud in till videomötet
 • Anslut till videomötet
 • Under och efter videomötet
 • Deltagare på videomötet

Delmoment

0. Microsoft Teams: Videomöten med Microsoft Teams

Utbildare Anna Holmberg presenterar kursens innehåll och upplägg samt förklarar syftet med Microsoft Teams och videomöten. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

1. Microsoft Teams: Logga in

I delmomentet visar Anna hur du loggar in i Microsoft Teams.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

2. Microsoft Teams: Registrera dig gratis

I delmomentet förklarar Anna hur du registrerar dig på gratisversionen av Microsoft Teams.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

3. Microsoft Teams: Översikt Microsoft Teams

I delmomentet visar Anna en översikt över Microsoft Teams. Under extramaterial finner du en översikt över Microsoft Teams.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

4. Microsoft Teams: Teknik för videomötenProva!

I delmomentet tar Anna upp teknik som behövs för videomöten.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

5. Ditt team: Kommunicera med ditt team

I delmomentet visar Anna hur du kan kommunicera med ditt team.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

6. Ditt team: Offentligt team

I delmomentet tar Anna upp offentligt team.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

7. Ditt team: Privat team

I delmomentet tar Anna upp privat team.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

8. Ditt team: Gäster

I delmomentet förklarar Anna hur det fungerar med att bjuda in gäster.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

9. Ditt team: Administrera team

I delmomentet berör Anna administrativa frågor.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

10. Kanaler: Kanaler i Microsoft Teams

I delmomentet tar Anna upp kanaler i Microsoft Teams.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

11. Kanaler: Skapa kanaler

I delmomentet visar Anna hur du skapar kanaler i Microsoft Teams.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

12. Kanaler: Administrera kanaler

I delmomentet berör Anna administrativa frågor.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

13. Snabbmöte: Möte nu

I delmomentet visar Anna hur du genomför en snabbmöte.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

14. Snabbmöte: Privat möte

I delmomentet förklarar Anna hur du genomför ett privat möte.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

15. Arrangera ett videomöte: Innan videomötet

I delmomentet tar Anna upp vad du behöver tänka på innan videomötet.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

16. Arrangera ett videomöte: Schemalägg videomötet

I delmomentet visar Anna hur du schemalägger ett videomöte.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

17. Arrangera ett videomöte: Bjud in externa personer

I delmomentet visar Anna hur du bjuder in externa personer till videomötet.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

18. Arrangera ett videomöte: Anslut till videomötet

I delmomentet visar Anna hur du ansluter till videomötet.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

19. Arrangera ett videomöte: Videomötet

I delmomentet berör Anna själva videomötet.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

20. Arrangera ett videomöte: Efter videomötet

I delmomentet går Anna igenom vad du bör göra efter videomötet.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

21. Deltagare på ett videomöte: Anslut själv till Microsoft Teams och kanal

I delmomentet visar Anna hur du ansluter till Microsoft Teams och en specifik kanal.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

22. Deltagare på ett videomöte: Få inbjudan

I delmomentet visar Anna vad du kan göra när du får en inbjudan.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

23. Deltagare på ett videomöte: Anslut till videomötet

I delmomentet visar Anna hur du ansluter till videomötet som deltagare.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

24. Deltagare på ett videomöte: Inbjuden som extern person

I delmomentet förklarar Anna hur det fungerar om du är inbjuden till videomötet som en extern person.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

25. Deltagare på ett videomöte: Under och efter videomötet

I delmomentet berör Anna vad som händer under och efter videomötet.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

26. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anna Holmberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 48 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Videomöten i Microsoft Teams och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Videomöten i Microsoft Teams måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Videomöten i Microsoft Teams 809 1 1095

Kontakt