Värdegrundsarbete - Grundkurs

Värdegrundsarbete - Grundkurs

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 44 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på värdegrundsarbete. Förbättra ditt företags värdegrund genom vår grundkurs i värdegrundsarbete.

Detta är en utbildning om hur ett framgångsrikt värdegrundsarbete genomförs, implementeras och fortlever.

Ett framgångsrikt värdegrundsarbete är idag ofta det bakomliggande arbetet till varför en kund upplever att ni som leverantör positivt skiljer ut er från andra leverantörer. På samma sätt är värdegrundsarbetet ofta en strategi för att kunna attrahera marknadens bästa medarbetare. Medarbetare som lever arbetsgivarens värdegrund är det som gör att kunden känner att denna verkligen vill arbeta med dig som leverantör.

I världen kring att bygga visioner, strategier och affärsplaner för företag och organisationer börjar begreppet värdegrund få en central betydelse. Utbildningen ger konkreta tips kring hur du bygger företagets eller organisationens värdegrund, en värdegrund som ger dig positiva effekter för dina anställda och kunder.

Utbildningen ger en modern syn på värdegrundsutveckling där värdegrunden används för att stärka relationer till kunder och där varumärkesutvecklingen ofta går hand i hand med affärsstrategier.

Relevanta nyckelord: Etik, Normer och värderingar, Värdegrundsdokument, Värdegrundsuppföljning, Värdegrundsarbete som process, Värdegrundskommunikation, Implementering av värdegrund, Värdegrundsutveckling

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • En historisk syn på värdegrundsarbete
  • Värdegrundsarbete och verksamhetsstyrning genom visioner, strategier och affärsplaner
  • Värdegrundsarbete och ett fungerande medarbetarskap
  • Rollen som förändringsledare och internkonsult
  • Motiverande metoder för att förankra en värdegrund
  • Kommunikativa aspekter på värdegrundsförankring
  • Strategier för att utveckla en värdegrund
  • Strategier för att skapa en självlevande värdegrund
  • Konkreta exempel och praktikfall
  • Best practices och framgångsfaktorer

Delmoment

0. Introduktion till kursen Värdegrundsarbete - Grundkurs

Utbildare Anders Lindh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

1. Värdegrund i termer av vad och varför?

I detta delmoment beskrivs koppling och utgångspunkt för värdegrunden utifrån en historisk bakgrund. Momentet behandlar även hur värdegrundsarbetet kopplas till övriga delar av verksamhetens styrning så som vision, strategier och affärsplaner. Du får lära dig vad en värdegrund är för något, vad ett värdegrundsarbete innebär och varför det är viktigt.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

2. Värdegrund och medarbetarskapProva!

Delmomentet behandlar hur olika värderingar har betydelse för ett fungerande samarbete på arbetsplatsen. Du får lära dig om värdegrundens betydelse i ett fungerande medarbetarskap oavsett vilken roll i företaget du har.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

3. Rollen som förändringsledare och internkonsult

Det här delmomentet fokuserar på implementation av värdegrundsarbetet. Du får lära dig konkreta metoder för att genomföra ett värdegrundsarbete som blir förankrat. Momentets fokus ligger på rollen som förändringsledare och internkonsult.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

4. Kommunikationsmodeller och motivation

I delmomentet får du lära dig modeller för att kommunicera och förankra beteenden som företaget önskar. Du får lära dig om motiverande kommunikation och om hur du skapar förutsättningar för att kunna förankra beteenden.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

5. Konkreta exempel och praktikfall

I det sista delmomentet går Anders igenom tre konkreta exempel på hur arbete med värdegrundsutveckling genomförts av olika företag. Du får lära dig om hur arbetet gått till på ett mediaföretag, ett fastighetsbolag samt ett försäkringsbolag.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 25 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

6. Summering av kurs

Utbildaren summerar kursen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Värdegrundsarbete - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Värdegrundsarbete - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Värdegrundsarbete - Grundkurs 182 1 2805

Kontakt