Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys

Produktion och logistik | 50 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på värdeflödesanalys med vår utbildning online. Lär dig att optimera dina processer och öka effektiviteten.

Den här utbildningen riktar in sig på förbättringsverktyget värdeflödesanalys. Du får lära dig att kartlägga nuläget, genomföra värdeflödesanalys, analysera resultatet och fastställa åtgärdsstrategier för att uppnå de förbättringar som du önskar i din verksamhet.

Om du är ny inom LEAN rekommenderas du att först genomföra utbildningen LEAN - Grundkurs för att bli mer insatt i begreppen som används i Värdeflödesanalys.

Relevanta nyckelord: Lean production, Processoptimering, Förbättringsarbete, Produktionsplanering, Logistik, Värdekedjan, Flödesanalys, Produktivitetsförbättring

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Att arbeta med verktyget värdeflödesanalys
  • Att kartlägga nuläget
  • Att förbereda värdeflödesanalysen
  • Att kartlägga flödet
  • Att tolka värdeflödesanalysen
  • Att analysera kartläggningen
  • Fördelar för verksamheten med värdeflödesanalys

Delmoment

0. Introduktion till kursen Värdeflödesanalys

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

1. Nyttan med värdeflödesanalys

I delmomentet beskriver Ronny fördelarna med värdeflödesanalys.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

2. Utgångsläge och resultat

I delmomentet tar Ronny upp hur en kartläggning går till.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

3. Förberedelse av värdeflödesanalys

I delmomentet förklarar Ronny vad du bör tänka på avseende värdeflödesanalys.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

4. Att tolka värdeflödesanalysProva!

I delmomentet förklarar Ronny hur du gör för att tolka värdeflödesanalys.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

5. Att analysera kartläggningen

I delmomentet ger Ronny exempel på hur kartläggningen kan analyseras och användas till förändringsarbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

6. Övning i förbättringsarbete

I delmomentet får du genomföra en övning i förbättringsarbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

7. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Värdeflödesanalys och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Värdeflödesanalys måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Värdeflödesanalys 499 1 1830

Kontakt