Telesales

Telesales

Sälj och marknad | 1 timme och 38 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen ger dig de verktyg och tekniker du behöver för att bli en framgångsrik Telesäljare. Lär dig allt från grunderna till avancerade tekniker och börja tjäna mer pengar idag! Kom igång med utbildning online idag.

Det krävs idag allt mer för att nå ut som telefonförsäljare, att lyckas som mötesbokare eller att som säljare själv boka sina egna möten. Telesales är en yrkesutbildning för dig som arbetar med uppsökande telefonförsäljning.

Utbildningen är framtagen för att ge bredd och insikt kring hur du verkar framgångsrikt som telefonförsäljare mot både konsument och företag. Du får lära dig att effektivt boka möten, att sälja via telefon och förstå hur du måste agera för att lyckas beroende på vad det är för person du möter i andra änden av telefonluren. Kursen behandlar ditt erbjudandes värde och hur du bör agera beroende på vad det är för företag eller varumärke du representerar.

Utbildningen Telesales passar både dig som söker en yrkesutbildning till telefonförsäljare och dig som redan arbetat flera år som telefonförsäljare och är villig att kvalitetssäkra dina kunskaper, bli mer komplett som säljare och lära dig best practices som kan utveckla dig ytterligare ett steg.

Relevanta nyckelord: Försäljning, Telesales, Kundrelationer, Argumentationsteknik, Mervärdesförsäljning, Kundbehovsanalys, Avslutstekniker, Relationsskapande

Uppdaterad/Granskad: 2021-11-19

Innehåll

 • Mötesbokning
 • Telefonförsäljning - B2C
 • Telefonförsäljning - B2B
 • Att arbeta som innesälj i team med fältsäljare
 • Hantera olika beteendestilar
 • Säljfrämjande retorik
 • Hantera invändningar
 • Ditt erbjudandes värde
 • Rätt mental inställning
 • Samtalsmanus
 • Avslutstekniker
 • Telefonsamtalets målsättning
 • Uppföljning och kvalitetssäkring av affärer
 • Säljtekniker och tips som ger ökad framgång
 • Hur telefonförsäljaren utvecklar sig själv

Delmoment

0. Introduktion till kursen TelesalesProva!

Kursens utbildare Björn Strid presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

1. Beteendestilar och extended DISC

I delkursen får du lära dig förstå hur ditt eget beteende och personlighet påverkar din förmåga att kommunicera framgångsrikt med andra människor. Du får även lära dig att identifiera olika personlighetstyper och vad som krävs för att nå ut och bygga förtroende hos olika typer av människor som du kommer i kontakt med.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

2. Företagets position

För att bli en framgångsrik telefonförsäljare är det viktigt att du förstår ditt företags position på marknaden och hur kunder upplever er som leverantör.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

3. Erbjudandets attraktion

Utbildare Björn Strid lär oss om hur kunderna uppfattar vårt erbjudande.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

4. Rätt mental inställning

Björn Strid ger konkreta råd avseende attityd och bemötande gentemot kunder och kollegor.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

5. Samtalets målsättning

Momentet går igenom vad du vill uppnå med samtalet.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

6. Ditt manus

Björn Strid går igenom ett bra upplägg och hur vi arbetar med manus.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

7. Retorik

Björn Strid ger enkla retoriktips som ökar din försäljning.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

8. Acceptera ett nej

Björn Strid ger dig råd i hur du på ett konstruktivt sätt hanterar situationen om kunden inte är intresserad.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

9. Hantera invändningar

Björn Strid förbereder dig på hur du hanterar invändningar från kunden.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

10. Samtalsmanus

I det här momentet går Björn Strid igenom hur du kan presentera ett varumärke som kunden kanske inte känner till.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

11. 5 tips om säljteknik

Momentet behandlar kommunikation som förbättrar din säljteknik.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

12. Att avsluta samtalet

Momentet visar hur du avrundar samtalet.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

13. Uppföljning

Björn Strid förklarar hur uppföljningen av en affär kan öka försäljningen.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

14. Summering av kursen

Utbildaren summerar kursen.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 38 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Telesales och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Telesales måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Telesales 181 1 1725

Kontakt