Stroke - Introduktionskurs

Stroke - Introduktionskurs

Vård och omsorg | 28 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en grundläggande förståelse för stroke och dess effekter på kroppen. Vi erbjuder en introduktionskurs online med certifikat. Börja din utbildning online idag!

Med denna introduktionsutbildning får du som arbetar med personer som drabbats av stroke grundläggande kunskaper. Utbildningen tar upp hur hjärnan är uppbyggd och hur den drabbas vid en stroke, de olika symptomen som uppstår, vilka konsekvenser som fysiskt, kognitivt och socialt kan bli följderna, vilka riskfaktorer som finns för att drabbas och vad du bör tänka på vid rehabiliteringen.

Relevanta nyckelord: Stroke, Strokebehandling, Strokeförebyggande åtgärder, Rehabilitering, Symptom, Diagnostik, Sekundärprevention, Livsstilsförändringar

Publicerad: 2022-02-25

Innehåll

  • Hjärnans uppbyggnad och hur den fungerar
  • Stroke och TIA
  • AKUT-test
  • Symptom efter stroke
  • Behandling och rehabilitering efter stroke
  • Råd och stöd

Delmoment

0. Introduktion till kursen Stroke - Introduktionskurs

Utbildarna Sofia Biderholt och Anna Skaring presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarnas presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

1. Hjärnan

I delmomentet förklarar Sofia hur hjärnan är uppbyggd och vilka funktioner den har.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

2. Vad är stroke?

I delmomentet förklarar Anna vad en stroke är samt skillnaderna mellan hjärninfarkt, hjärnblödning och TIA.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

3. RiskfaktorerProva!

I delmomentet presenterar Anna faktorer som kan medföra ökad risk för att drabbas av stroke.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

4. Symptom

I delmomentet beskriver Sofia symptom på stroke och vad du ska göra om du misstänker att någon har drabbats.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

5. Rehabilitering

I delmomentet går Anna in på rehabiliteringsarbetet efter en stroke.

Utbildare: Anna Skaring
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen.

Utbildare: Sofia Biderholt
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 28 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Stroke - Introduktionskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Stroke - Introduktionskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Stroke - Introduktionskurs 976 1 2370

Kontakt