Stöd och ekonomiska ersättningar

Stöd och ekonomiska ersättningar

Arbetsmarknad | 15 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på stöd och ekonomiska ersättningar med vår online utbildning. Lär dig om dina rättigheter och möjligheter till ekonomiskt stöd. Starta din utbildning idag!

I den här kursen får du möjlighet att lära dig om stöd och ekonomiska ersättningar som du kan vara berättigad att ansöka om.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 2 - Rusta för arbetsmarknaden:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-2-rusta-for-arbetsmarknaden

Relevanta nyckelord: Socialtjänstlag, Ekonomiskt bistånd, Bostadsbidrag, Handikappersättning, Försörjningsstöd, Socialbidrag, Familjehemsersättning, Vårdnadsbidrag

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • A-kassa
  • Stöd via Försäkringskassan
  • Trygghetsavtal och trygghetsråd
  • Stöd vid medlemskap i facket

Delmoment

1. Introduktion till Stöd och ekonomiska ersättningar

I delmomentet introducerar Arvid området om ekonomisk ersättning.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

2. A-kassa

I delmomentet förklarar Arvid hur A-kassa fungerar.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

3. Försäkringskassan

I delmomentet förklarar Arvid vilka stöd som finns genom Försäkringskassan.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

4. Trygghetsråd

I delmomentet tar Arvid upp trygghetsavtal och trygghetsråd.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

5. Facket

I delmomentet förklarar Arvid vad som gäller om du är med i facket.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

6. Sammanfattning av området om ekonomisk ersättning och övning

I det avslutande delmomentet sammanfattar Arvid området om ekonomisk ersättning samt kursen som helhet. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Stöd och ekonomiska ersättningar och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Stöd och ekonomiska ersättningar måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Stöd och ekonomiska ersättningar 1055 1 325

Kontakt