Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur

Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur

Arbetsmiljö och säkerhet | Kommunikation | 56 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förstå konfliktens natur och lös konflikter på ett effektivt sätt med vår utbildning online. Kom igång idag!

Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur är en utbildning som förklarar vad konflikter handlar om och varför människor går in i konflikter. Under utbildningens gång får du lära dig om hur konflikter eskalerar och fördjupas och hur du kan förhindra det, vilka kommunikativa hinder som kan behöva övervinnas och hur du går tillväga för att visa aktivt lyssnande. Du blir även insatt i de fem konflikthanteringsstilarnas för- och nackdelar och att använda konfliktreducerande metoder.

Utbildningen riktar sig till såväl säkerhetspersonal som medarbetare inom vård och skola och andra som kan tänkas hamna i hotfulla situationer.

Relevanta nyckelord: Konflikthantering, Konflikttyper, Konfliktdynamik, Konflikthanteringsstrategier, Empati, Kommunikation, Feedback, Konfliktförebyggande åtgärder

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Vad handlar en konflikt om?
  • Hur konflikter eskalerar och hur de kan dämpas
  • Hur konflikter fördjupas och hur det kan undvikas
  • Kommunikativa hinder
  • Aktivt lyssnande
  • Att använda jag-budskap
  • De fem konflikthanteringsstilarna
  • Faktorer som styr beteende
  • Konfliktreducerande metoder

Delmoment

0. Introduktion till kursen Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens naturProva!

Utbildare Erik Lorinder presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

1. Konflikttriangeln

I delmomentet förklarar Erik hur konflikter eskalerar och hur de kan dämpas.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

2. Konfliktpyramiden

I delmomentet förklarar Erik de olika delarna i konfliktpyramiden.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

3. Konflikttrappan

I delmomentet förklarar Erik hur en konflikt fördjupas och vad du kan göra för att undvika detta.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

4. Aktivt lyssnande

I delmomentet tar Erik upp hinder för kommunikation och ger exempel på hur du kan visa andra att du lyssnar på dem.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

5. Jag-budskap

I delmomentet går Erik igenom hur du kan undvika konflikter genom att använda jag-budskap.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

6. Konflikthanteringsstilar

I delmomentet beskriver Erik de fem konflikthanteringsstilarna och deras för- och nackdelar.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

7. Konfliktreducerande metoder

I det avslutande delmomentet går Erik igenom konfliktreducerande metoder. I delmomentet finns även extramaterial tillgängligt.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur 467 1 2265

Kontakt