Pensionskunskap för arbetsgivare

Pensionskunskap för arbetsgivare

Ekonomi | HR och personal | 1 timme och 20 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning


Få en komplett förståelse för pensionslagen och dina skyldigheter som arbetsgivare med vår onlineutbildning. Börja resan redan idag.

Pensionskunskap för arbetsgivare ger dig personalvård inom tjänstepensionsområdet och hjälper dig samtidigt att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Du får kunskaper om allmän pension och tjänstepension i praktiken samt får klarhet kring myter och missuppfattningar kring pension.
Bonusmaterial finns här

Relevanta nyckelord: Pensionssystemet, Tjänstepension, Premiepension, Avtalspension, Gruppförsäkringar, Förmånspension, Valcentraler, Arbetstagarpåverkan

Uppdaterad/Granskad: 2022-10-11

Innehåll

 • Pensionsmarknadens aktörer och livets pensionstrappa
 • Arbetsgivarens informationsansvar
 • Kunskap om pension
 • Allmän pension
 • Tjänstepension
 • Några steg till oberoende pensionskunskap
 • Basbelopp och pensioner
 • Sjukpenning och Efterlevandeskydd
 • Avgifterna sänker anställdas pensioner
 • Löneväxling
 • Exempel på olika pensionsvillkor
 • Myter och missuppfattningar
 • Pensionspolicy
 • Pensionsskolans tio budord

Delmoment

1. Introduktion till kursen Pensionskunskap för arbetsgivare

Utbildare Christer Wikström presenterar kursens innehåll och upplägg.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

2. Pensionsmarknadens aktörer och livets pensionstrappaProva!

I delmomentet går Christer igenom pensionsmarknadens aktörer och livets trappa.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

3. Arbetsgivarens informationsansvar

I delmomentet berör Christer arbetsgivarens informationsansvar.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

4. Kunskap om pension

I delmomentet berör Christer pensionskunskap.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

5. Frågestund med Ulrika

I delmomentet ställer Ulrika frågor till Christer om pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

6. Allmän pension

I delmomentet går Christer igenom allmän pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

7. Tjänstepension

I delmomentet går Christer igenom tjänstepension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

8. Några steg till oberoende pensionskunskap

I delmomentet tar Christer upp några steg till oberoende pensionskunskap.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

9. Basbelopp och pensioner

I delmomentet går Christer igenom basbelopp och pensioner.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

10. Sjukpenning och Efterlevandeskydd

I delmomentet går Christer igenom sjukpenning och efterlevandeskydd.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

11. Avgifterna sänker anställdas pensioner

I delmomentet förklarar Christer hur avgifterna sänker de anställdas pensioner.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

12. Löneväxling

I delmomentet går Christer igenom löneväxling.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

13. Exempel på olika pensionsvillkor

I delmomentet tar Christer upp exempel på pensionsvillkor.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

14. Myter och missuppfattningar

I delmomentet tar Christer upp myter och missuppfattningar.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

15. Pensionspolicy

I delmomentet går Christer igenom pensionspolicy.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

16. Pensionsskolans tio budord

I delmomentet går Christer igenom Pensionsskolans tio budord.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

17. Frågestund med Ulrika

I delmomentet ställer Ulrika frågor till Christer om pension.

Utbildare: Christer Wikström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 20 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Pensionskunskap för arbetsgivare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Pensionskunskap för arbetsgivare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Pensionskunskap för arbetsgivare 934 1 2370

Kontakt