OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 1 timme och 18 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt du behöver veta om OSA med vår utbildning online. Förbättra din arbetsmiljö idag med värdefull kunskap.

I utbildningen får chefer och medarbetare lära sig om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen berör faktorer som bidrar till ohälsa och hur rutiner kan etableras för att hantera förekomst av kränkande särbehandling.

Relevanta nyckelord: Arbetsmiljö, Arbetsförhållanden, Organisationskultur, Kommunikation, Konflikthantering, Stresshantering, Hälsofrämjande arbete, Arbetsglädje

Publicerad: 2020-01-31

Innehåll

 • Bakgrund till föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Definitioner
 • Föreskriften AFS 2015-4
 • Faktorer som bidrar till ohälsa
 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Krav i arbetet som är starkt psykiskt påfrestande
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling
 • Rutiner vid kränkande särbehandling
 • Mål för sociala och organisatoriska frågor
 • Kunskaper och befogenheter
 • Lathund och checklista
 • Reflektionsuppgifter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildare Malin Burman och Marlene Gustafsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarnas PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

1. BakgrundProva!

I delmomentet ger Malin en kort bakgrund till föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

2. Reflektionsuppgift

I delmomentet får du genomföra en reflektionsuppgift.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

3. Definitioner

I delmomentet går Malin igenom definitioner.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

4. Föreskriften AFS 2015-4

I delmomentet går Malin igenom föreskriften AFS 2015:4.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

5. Faktorer som bidrar till ohälsa del 1

I delmomentet tar Marlene upp faktorer som bidrar till ohälsa.

Utbildare: Marlene Gustafsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

6. Faktorer som bidrar till ohälsa del 2

I delmomentet tar Marlene upp ytterligare faktorer som bidrar till ohälsa.

Utbildare: Marlene Gustafsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

7. Faktorer som bidrar till ohälsa del 3

I delmomentet berör Marlene fler faktorer som bidrar till ohälsa.

Utbildare: Marlene Gustafsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

8. Introduktion till huvuddelarna i föreskriften

I delmomentet ger Malin en introduktion till huvuddelarna i föreskriften.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

9. Ohälsosam arbetsbelastning

I delmomentet berör Marlene ohälosam arbetsbelastning.

Utbildare: Marlene Gustafsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

10. Krav i arbetet som är starkt psykiskt påfrestande

I delmomentet tar Marlene upp krav i arbetet som är starkt psykiskt påfrestande.

Utbildare: Marlene Gustafsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

11. Arbetstid

I delmomentet tar Malin upp arbetstid.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

12. Kränkande särbehandling

I delmomentet tar Marlene upp kränkande särbehandling.

Utbildare: Marlene Gustafsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

13. Rutiner vid kränkande särbehandling

I delmomentet går Malin igenom rutiner vid kränkande särbehandling.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

14. Mål för sociala och organisatoriska frågor

I delmomentet tar Malin upp mål för sociala och organisatoriska frågor.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

15. Kunskaper och befogenheter

I delmomentet berör Malin kunskaper och befogenheter.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

16. Lathund och checklista

I delmomentet går Malin igenom lathund och checklista.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

17. Reflektionsuppgift

I det avslutande delmomentet får du genomföra en reflektionsuppgift.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö 791 1 2265

Kontakt