Motiverande samtal (MI) - Grundutbildning

Motiverande samtal (MI) - Grundutbildning

HR och personal | Kommunikation | Offentlig sektor | Skola och pedagogik | Vård och omsorg | 1 timme och 49 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här grundutbildningen i Motiverande samtal syftar till att ge dig som samtalsledare effektiva kommunikationsfärdigheter, för att du ska kunna hjälpa människor att lyckas genomföra beteendeförändringar. Under utbildningen finner du ett flertal kommunikationsverktyg och tekniker för att skapa förtroendeingivande samtal som gör skillnad.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom privat eller offentlig verksamhet och är ledare, behandlare, coach eller medarbetare som vill lära dig om Motiverande samtal. Utbildningen är upplagd på ett interaktivt sätt för att du som deltagare ska lära dig metoden i teorin samt få tillgång till praktisk övning, som baseras på egna reflektioner av samtalsfärdigheter. Detta ger dig en ökad förståelse för och praktisk tillämpning av metoden.

Metoden baseras på ett aktivt lyssnande och ett empatiskt förhållningssätt, där du lär dig att bemöta människor med varierande beredskap till förändring och att möta motstånd hos klienten. I MI strävar vi efter ett jämlikt och respektfullt samtalsklimat, en metod som kan användas i sin helhet för att coacha individer till beteendeförändring och den kan även användas i andra typer av samtal.

Utbildningen är indelad i olika teman, som varierar mellan teori, exemplifierande samtal och samtalsövningar, som syftar till att kursdeltagaren ska kunna öva självständigt på metoden.

Under utbildningens gång har du som deltagare möjlighet att kommunicera med utbildaren och/eller andra kursdeltagare via tjänsten Telegram, vilket utbildaren berättar mer om i delmomentet Öppet övningsforum.

Relevanta nyckelord: Motiverande samtalstekniker, Ambivalenshantering, Klientcentrerad terapi, Förändringsarbete, Empatisk kommunikation, Motivationshöjande frågor, Samtalstekniker för förändring, Beroendehantering med motiverande samtal

Publicerad: 2023-04-06

Innehåll

 • Grundteori och funktion
 • Samtalsutförande
 • Verksamt lyssnande och förhållningsätt
 • Olika typer av tal
 • Svåra samtal
 • Effektiv rådgivning
 • Kommunikationsverktygen BÖRS
 • Byggklossar i MI-samtalet
 • Motivation
 • Skalfrågor
 • Att bemöta tal som inte leder till förändring
 • Din fortsatta utveckling som samtalsledare

Delmoment

0. Introduktion till kursen Motiverande samtal

Utbildare Anna-Maria Ahlgren presenterar metoden Motiverande samtal.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

1. Utbildningsupplägg

I delmomentet presenterar Anna-Maria kursens innehåll och upplägg.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

2. Grunden och syftet med MI

I delmomentet förklarar Anna-Maria grunden och syftet med metodiken.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

3. Hur fungerar MI?

I delmomentet förklarar Anna-Maria hur metodiken fungerar.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

4. Samtalsstilar

I delmomentet tar Anna-Maria upp samtalsstilar.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

5. MI-andan

I delmomentet går Anna-Maria igenom MI-andan.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

6. Att lyssna aktivt

I delmomentet berör Anna-Maria aktivt lyssnande.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

7. Öppet övningsforum

I delmomentet berättar Anna-Maria om tjänsten Telegram, där du som kursdeltagare kan kommunicera med utbildaren och/eller andra kursdeltagare under kursens gång.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

8. Övning: Aktivt lyssnande

I delmomentet delar Anna-Maria med sig av en övning i aktivt lyssnande.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

9. Olika typer av talProva!

I delmomentet förklarar Anna-Maria hur olika typer av tal kan kategoriseras.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

10. Svåra samtal - Hur hanterar jag dissonans?

I delmomentet berör Anna-Maria dissonans och hur du kan hantera det.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

11. Rättningsreflexen

I delmomentet berör Anna-Maria rättningsreflexen.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

12. Övning - Prova rättningsreflexen

I delmomentet delar Anna-Maria med sig av en övning avseende rättningsreflexen.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

13. Exempelsamtal - Rättningsreflexen

I delmomentet får du ta del av ett exempelsamtal avseende rättningsreflexen.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

14. Information i dialog

I delmomentet går Anna-Maria igenom hur du kan förmedla rådgivning via metodiken Information i dialog.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

15. Exempelsamtal - Information i dialog

I delmomentet får du ta del av ett exempelsamtal avseende metodiken Information i dialog.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

16. Introduktion till BÖRS

I delmomentet introducerar Anna-Maria begreppet och metodiken BÖRS.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

17. BÖRS - Bekräfta

I delmomentet går Anna-Maria igenom B:et som i BÖRS står för Bekräfta.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

18. Övning - Prova att Bekräfta del 1

I delmomentet delar Anna-Maria med sig av en övning avseende Bekräftelse.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

19. Övning - Prova att Bekräfta del 2

I delmomentet delar Anna-Maria med sig av en övning avseende Bekräftelse.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

20. BÖRS - Öppna frågor

I delmomentet går Anna-Maria igenom Ö:et som i BÖRS står för Öppna frågor.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

21. Exempelsamtal - Öppna frågor

I delmomentet får du ta del av ett exempelsamtal avseende Öppna frågor.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

22. Övning - Prova Öppna frågor

I delmomentet delar Anna-Maria med sig av en övning avseende frågemetodik.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

23. BÖRS - Reflektioner

I delmomentet går Anna-Maria igenom R:et som i BÖRS står för Reflektioner.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

24. Exempelsamtal - Reflektioner

I delmomentet får du ta del av ett exempelsamtal avseende Reflektioner.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

25. Övning - Prova Reflektioner

I delmomentet delar Anna-Maria med sig av en övning avseende Reflektioner.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

26. Summering av metodiken BÖRS

I delmomentet summerar Anna-Maria området om metodiken BÖRS.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

27. Att använda BÖRS

I delmomentet förklarar Anna-Maria hur du kan använda dig av metodiken BÖRS.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

28. De fyra processerna

I delmomentet går Anna-Maria igenom de fyra processerna.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

29. Fokuserandeprocessen

I delmomentet går Anna-Maria igenom fokuserandeprocessen.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

30. Exempelsamtal - Fokuserande frågor

I delmomentet får du ta del av ett exempelsamtal avseende Fokuserande frågor.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

31. Övning - Fokuserande frågor

I delmomentet delar Anna-Maria med sig av en övning avseende Fokuserande frågor.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

32. Framkallandeprocessen

I delmomentet går Anna-Maria igenom framkallandeprocessen.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

33. Exempelsamtal - Framkalla förändringstal

I delmomentet får du ta del av ett exempelsamtal avseende Förändringstal.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

34. Övning - Framkalla förändringstal

I delmomentet delar Anna-Maria med sig av en övning avseende Förändringstal.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

35. Planerandeprocessen

I delmomentet går Anna-Maria igenom planerandeprocessen.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

36. Motivationstriangeln

I delmomentet går Anna-Maria igenom Motivationstriangeln.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

37. Skalfrågor

I delmomentet går Anna-Maria igenom skalfrågor.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

38. Exempelsamtal - Skalfrågor

I delmomentet får du ta del av ett exempelsamtal avseende skalfrågor.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

39. Övning - Skalfrågor

I delmomentet delar Anna-Maria med sig av en övning avseende skalfrågor.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

40. Dubbelsidiga reflektioner

I delmomentet berör Anna-Maria dubbelsidiga reflektioner.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

41. Exempelsamtal - Dubbelsidiga reflektioner

I delmomentet får du ta del av ett exempelsamtal avseende dubbelsidiga reflektioner.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

42. Samtalslängd

I delmomentet berör Anna-Maria hur länge ett MI-samtal bör pågå.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

43. Slutövning - Motiverande samtal

I delmomentet delar Anna-Maria med sig av en övning avseende Motiverande samtal.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

44. Avslut och vidare handledning

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och ger råd kring vidare handledning.

Utbildare: Anna-Maria Ahlgren
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 49 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Motiverande samtal (MI) - Grundutbildning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Motiverande samtal (MI) - Grundutbildning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Motiverande samtal (MI) - Grundutbildning 1085 1 2350

Kontakt