Medveten kommunikation för säljare

Medveten kommunikation för säljare

Kommunikation | Personlig utveckling | Sälj och marknad | 1 timme och 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en framgångsrik säljare med vår onlineutbildning i medveten kommunikation. Lär dig de viktigaste teknikerna för att öka dina försäljningar. Börja redan idag.

Medveten kommunikation för säljare är en omfattande kommunikationsutbildning som anpassats särskilt för dig som arbetar med försäljning. Utbildningen visar metoder, verktyg och övningar för att läsa av kunden utan att värdera, bygga mentala broar och skapa goda relationer.

Medveten kommunikation för säljare är lika mycket en utbildning i personlig utveckling som en kurs som framgångsrikt stödjer utbildningar inom försäljning, bemötande och ledarskap. Genom medvetenhet kring den mentala trappan, representationssystem, coachning och matchning kan du skapa en djupare förståelse för och kommunicera mer effektivt med dina kunder.

Relevanta nyckelord:Försäljningsstrategi, Kundbehovsanalys, Relationsbyggande, Kommunikationsstil, Framgångsrika samtal, Självreflektion, Empati, Lyssnande

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Kommunikationens grunder
  • Mentala broar
  • Mentala trappan
  • Dramatriangelns olika personlighetsroller
  • Kalibrering - att läsa av utan att värdera
  • Skapa goda kundkontakter
  • Matcha och missmatcha
  • Följa och sedan leda
  • Coachande förhållningssätt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Medveten kommunikation för säljare

Utbildare Marie Algotsson-Skogh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

1. Block 1 Grundkommunikation

I delmomentet går Marie igenom tankens påverkan i kommunikationen, kommunikation genom mentala filter och att bygga mentala broar till kunderna.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

2. Block 2 Roller & Kalibrering del 1

Marie ger en summering av Block 1 och introducerar Block 2.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

3. Block 2 Roller & Kalibrering del 2Prova!

I delmomentet går Marie igenom den mentala trappan, dramatriangeln och kalibrering.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

4. Block 3 Relationsbyggande del 1

Marie ger en summering av Block 2 och introducerar Block 3.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

5. Block 3 Relationsbyggande del 2

I delmomentet går Marie igenom hur goda relationer skapas och bevaras, förklarar matchning, alternativmatchning och missmatchning samt vad det innebär att följa och leda. Hon visar även en matchningsövning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

6. Block 4 Coachande förhållningssätt del 1

Marie ger en summering av Block 3 och introducerar Block 4.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

7. Block 4 Coachande förhållningssätt del 2

I delmomentet går Marie igenom coachningsfrågor i försäljningen, behovsanalys och värdet samt återkoppling. Hon visar även en coachningsövning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

8. Block 5 Uppföljning & Summering del 1

Marie ger en summering av Block 4 och introducerar Block 5.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

9. Block 5 Uppföljning & Summering del 2

I det avslutande delmomentet delar Marie med sig av kommunikationstips, går igenom medvetna kommunikationsverktyg och hur du följer upp din kommunikationsutveckling.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medveten kommunikation för säljare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medveten kommunikation för säljare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medveten kommunikation för säljare 262 1 3020

Kontakt