LSS - Grundkurs

LSS - Grundkurs

Vård och omsorg | 51 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en grundläggande förståelse för vad LSS är och hur det fungerar med vår onlineutbilding grundkurs inom LSS.

LSS - Grundkurs riktar sig till omsorgspersonal, LSS-handläggare och enhetschefer som behöver lära sig grunderna inom LSS och hur det tillämpas i praktiken. Utbildningen visar vilka personkretsar som har rätt till insatser enligt LSS och vilka tio insatser som finns att tillgå samt hur processen går till från ansökan om insats till verkställande och uppföljning. Utbildningen går även in på vilka villkor som gäller vid beviljande av personlig assistans.

Ta gärna del av utbildningarna Sekretess inom LSS och SoL och Att minska utmanande beteende inom LSS-verksamheter för att lära dig mer om LSS.

Relevanta nyckelord:Funktionshinder, Rättigheter, Lagstiftning, Personcentrering, Individuell planering, Särskilt boende, Habilitering, Vård och omsorg

Publicerad: 2017-02-23

Innehåll

  • Grunder inom LSS
  • Personkretsar och dess villkor för insatser enligt LSS
  • De tio insatserna
  • Insatsen personlig assistans
  • Process från ansökan till verkställande och uppföljning
  • Tillsyn och ansvar för tillämpning av LSS

Delmoment

0. Introduktion till kursen LSS - Grundkurs

Utbildare Maria Pålhammar presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

1. LSS, en rättighetslag

I delmomentet tar Maria upp vad LSS föreskriver.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

2. Syfte och mål

I delmomentet går Maria igenom syfte och mål med LSS.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

3. Vem kan få insatser enligt LSS?Prova!

I delmomentet förklarar Maria vem som omfattas av LSS.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

4. De tio insatserna

I delmomentet går Maria igenom de tio insatserna.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

5. Process från ansökan till verkställande

I delmomentet förklarar Maria hur processen går till från ansökan till verkställande av insats.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

6. Insatsen personlig assistans

I delmomentet går Maria in på vad som gäller avseende insatsen personlig assistans och vad som räknas till grundläggande och övriga behov.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

7. Tillsyn och kvalitet

I delmomentet tar Maria upp ansvaret för tillsyn och kvalitet.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Maria Pålhammar
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LSS - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LSS - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LSS - Grundkurs 523 1 1505

Kontakt