Lönesamtal för chefer och ledare

Lönesamtal för chefer och ledare

HR och personal | Ledarskap | 56 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna kurs tar upp de olika aspekterna av lönesättning i en organisation. Vi går igen alltifrån lönens syfte och organisationens lönepolitik till lönerevisionsprocessen, med fokus på både chefernas och medarbetarnas perspektiv. Utbildningen betonar vikten av rättvis och transparent lönesättning, grundat på solida underlag och kriterier. Deltagare kommer också att få insikt i hur man på bästa sätt hanterar och kommunicerar den nya lönen och medarbetarens möjliga reaktioner. Genom kursen får deltagarna kunskaper och verktyg för att hantera lönesättning effektivt och rättvist.

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Lönens syfte
  • Lönepolicy i organisationen
  • Lönerevision
  • Förståelse av processen
  • Lönepott
  • Lönesamtalet
  • Lönekriterier och att sätta nya lönen
  • Fallgropar
  • Att meddela och motivera
  • Hantera reaktioner

Delmoment

0. Introduktion till lönesamtal

Utbildaren Malin Trossing presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

1. Lönen - Ett styrmedelProva!

I detta delmoment går utbildaren igenom hur organisationen ska tänka kring hur lönerevisionen kan användas som styrmedel. Vidare betonas vikten av att varje chef känner till sin organisations specifika lönepolitik.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

2. Lönerevisionsprocessen

I detta delmoment går utbildaren igenom lönerevisionsprocessen, dess koppling till avtal och organisationens struktur, samt vikten av att både chefer och medarbetare förstår denna process.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

3. Lönepott

I detta delmoment går utbildaren igenom hur lönepotten och löneutrymmet fungerar, samt hur det påverkar lönesättningen på avdelningsnivå med fokus på förhandlade avtal, garanterade löneökningar och särskilda lönesatsningar.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

4. Lönepolicy och lönekriterier

I detta delmoment går utbildaren igenom vikten av en väldefinierad lönepolicy och lönekriterier samt hur dessa påverkar rättvis och transparent lönesättning inom en organisation.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

5. Lönesamtalet – ingen förhandling

I detta delmoment går utbildaren igenom vikten av det första lönesamtalet där medarbetarna får möjlighet att ge sin input till lönearbetet och poängterar att lönesamtalet inte ska ses som en förhandling utan en möjlighet för medarbetaren att göra sig hörd.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

6. Sätta nya lönen

I detta delmoment går utbildaren igenom den komplexa och ibland ensamma processen att sätta lön för medarbetare. Utbildaren belyser vikten av att sätta rättvisa löner, grundat på solida underlag och kriterier, och påpekar även vanliga fallgropar som chefer kan råka ut för.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

7. Meddela nya lönen och motivera

I detta delmoment går utbildaren igenom hur man på ett professionellt och tryggt sätt meddelar den nya lönen till en medarbetare, och poängterar vikten av förberedelse och kommunikation utan att hamna i försvar eller förhandling.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

8. Reaktioner

I detta delmoment går utbildaren igenom hur medarbetare kan reagera på lönesamtalet och vikten av att som chef hantera dessa reaktioner rättvist och tryggt utan att gå in i förhandlingar eller låta sig påverkas av känslomässiga uttryck.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

9. Engångsbonusar och lönerevision utanför processen

I detta delmoment går utbildaren igenom möjligheter att granska och justera lönen utanför den traditionella lönerevisionsprocessen, betydelsen av att sätta en korrekt ingångslön, och fördelarna med engångsbonusar som ett sätt att visa uppskattning.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

10. Summering

Summering av utbildningen.

Utbildare: Malin Trossing
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Lönesamtal för chefer och ledare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Lönesamtal för chefer och ledare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Lönesamtal för chefer och ledare 1106 1 2155

Kontakt