LinkedIn för företag

LinkedIn för företag

Data och IT | Sälj och marknad | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 58 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Stärk ditt företags nätverk och nå nya målgrupper med vår utbildning i LinkedIn för företag. Lär dig allt om hur du kan använda plattformen för att nå framgång.

LinkedIn är världens största nätverk för yrkesverksamma. I utbildningen får du lära dig grunderna för att nätverka och skapa förtroende som företagare. Du får tips på hur du marknadsför, skapar engagemang, rekryterar och skapar affärer på LinkedIn. I utbildningen ingår extramaterial.

Relevanta nyckelord:Employer branding, Rekrytering, Sälj, Marknadsföring, B2B, Social selling, Content marketing, Företagskultur

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Grunderna i LinkedIn
  • Profilen och företagssidan
  • Nätverket
  • Kunder
  • Sälja och bygga förtroende
  • Marknadsföring
  • Skapa engagemang
  • Rekrytering
  • Skapa affärer på LinkedIn
  • Skapa din egen plan

Delmoment

0. Introduktion till kursen LinkedIn för företag

Utbildare Olle Leckne presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

1. Grunderna i LinkedIn

I delmomentet går Olle igenom grunderna i LinkedIn. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

2. Profilen och företagssidanProva!

I delmomentet förklarar Olle hur du utformar din profil.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

3. Nätverket

I delmomentet berör Olle nätverket.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

4. Kunder

I delmomentet tar Olle upp kunder.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

5. Sälja

I delmomentet förklarar Olle hur du bygger förtroende på LinkedIn.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

6. Marknadsföring del 1

I delmomentet tar Olle upp marknadsföring.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

7. Marknadsföring del 2

I delmomentet går Olle igenom ytterligare aspekter kring marknadsföring.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

8. Engagera del 1

I delmomentet förklarar Olle hur du skapar engagemang.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

9. Engagera del 2

I delmomentet går Olle igenom ytterligare aspekter kring engagemang.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

10. Rekrytera

I delmomentet förklarar Olle hur du rekryterar.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

11. Avancerat

I delmomentet förklarar Olle hur du kan skapa affärer på LinkedIn.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

12. Din plan

I det avslutande delmomentet tar Olle upp hur du skapar en egen plan för LinkedIn.

Utbildare: Olle Leckne
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 58 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LinkedIn för företag och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LinkedIn för företag måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LinkedIn för företag 828 1 2370

Kontakt