Kundservice och merförsäljning

Kundservice och merförsäljning

Service | Sälj och marknad | 53 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de senaste teknikerna och strategierna för att förbättra ditt företags kundservice med vår online utbildning. Få en bättre kundupplevelse och öka dina försäljningsmöjligheter idag.

Kundservice och merförsäljning är en utbildning för dig som arbetar i butik, där du får lära dig om professionellt kundbemötande från det att kunden kliver in i butiken. Utbildningen visar hur du får kunden att känna sig välkommen och hur du bör bemöta olika kundkategorier och grundpersonligheter.

Du får lära dig att arbeta med behovsanalys för att förstå och kunna hjälpa kunden, att skapa mervärde för kunden och om vilka avslutstekniker du bör använda dig av. Utbildningen tar även upp en undersökning om skillnaden mellan vad butikspersonal tror att kunderna anser är bra service och vad kunderna faktiskt tycker.

Relevanta nyckelord:Kundservice, Säljteknik, Kundrelationer, Retorik, Empati, Försäljningsteknik, Mersäljning, Kundvård

Uppdaterad/Granskad 2022-11-11

Innehåll

  • Kundbemötande
  • Behovsanalys
  • Att skapa mervärde för kunden
  • Att förstå kunden genom kundkategorisering
  • Grundpersonligheterna i DISC-modellen
  • Att använda avslutstekniker
  • Ökad lönsamhet genom ökad kundnöjdhet
  • Vad är service enligt kunderna?

Delmoment

1. Inledning

Utbildare Peter Paunovic presenterar kursens innehåll och upplägg samt går direkt in på bemötande som ökar kundnöjdheten, kundlojaliteten och försäljningen.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Peter Paunovic
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

2. Behovsanalys

I delmomentet går Peter igenom hur du säkerställer att kundens behov överensstämmer med det som du erbjuder.

Utbildare: Peter Paunovic
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

3. Presentation

I delmomentet förklarar Peter skillnaden mellan merförsäljning och överförsäljning.

Utbildare: Peter Paunovic
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

4. AvslutsteknikerProva!

I delmomentet delar Peter med sig av avslutstekniker.

Utbildare: Peter Paunovic
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

5. Kundkategorisering

I det avslutande delmomentet får du lära dig att förstå och hantera tre sorters kundkategorier och fyra grundpersonligheter.

Utbildare: Peter Paunovic
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kundservice och merförsäljning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kundservice och merförsäljning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kundservice och merförsäljning 310 1 2370

Kontakt