Kundfokus

Kundfokus

Sälj och marknad | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 22 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på kundfokus med vår praktiska och effektiva utbildning online. Få konkreta verktyg och tekniker för att öka ditt företags framgång. Börja idag!

"Vi har kunden i fokus" kan tyckas vara en sliten klyscha. Men vad innebär egentligen kundfokus? Hur skapar vi en verksamhet där kunden är i fokus på riktigt och vilka är fördelarna med det? Utbildningen hjälper dig att systematiskt arbeta med målet att öka andelen nöjda kunder och i förlängningen även öka lönsamheten. Innehållet ger både ett strategiskt och operativt perspektiv och är praktiskt upplagt med exempel och råd från framgångsrika verksamheter. Du som kursdeltagare får ta del av utmaningar och möjligheter kopplade till kundinsikt, kundvärde och kundupplevelse. Dessutom lyfts frågeställningar, berättelser och tipslistor som ger vägledning när du vill utveckla en mer kundfokuserad verksamhet.

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare, projektledare och andra som vill påbörja eller ta nästa steg i en förändringsresa mot ökat kundfokus.

Relevanta nyckelord:Kundservice, Säljteknik, Kundbemötande, Marknadsföring, Försäljning, Kvalitetsledning, Kundrelationer, Kundnöjdhet

Publicerad: 2018-02-05

Innehåll

  • Kundfokusmodellen
  • Positiva effekter av kundfokus - ekonomiska såväl som kvalitativa värden
  • Ledarskap som lägger grunden för kundfokus
  • Värderingar och kulturens påverkan för att bygga en kundfokuserad verksamhet
  • Kundens resa - hur sanningens ögonblick, touchpoints, DLX och klagomålshantering påverkar kundupplevelsen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Kundfokus

Utbildarna Ada Elmgart och Eva Bloch presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterialet finner du utbildarnas PowerPoints.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

1. Vad är kundfokus?

I delmomentet definierar Ada begreppet kund och beskriver kundfokusmodellen, som hjälper dig att förstå grunderna för kundfokus.

Utbildare: Ada Elmgart
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

2. Kundinsikt och kundvärde

I delmomentet fördjupar sig Ada i två av kundfokusmodellens tre delar.

Utbildare: Ada Elmgart
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

3. Kundupplevelsen ur ett strategiskt perspektiv

I delmomentet fokuserar Eva på kundfokusmodellens tredje ben och det som de flesta tänker på när vi pratar om kundfokus - kundupplevelsen. Hon går igenom kundens resa och hur alla beröringspunkter mellan kund och verksamhet påverkar den totala upplevelsen.

Utbildare: Eva Bloch
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

4. Kundupplevelsen ur ett operativt perspektivProva!

I delmomentet kommer Eva in på hur kundfokus kan ta sig praktiskt uttryck och hur varje möte påverkar upplevelsen och bygger varumärket. Bemötande, sanningens ögonblick, att överträffa förväntningar och hur vi ser på klagomål är huvudpunkterna i delmomentet.

Utbildare: Eva Bloch
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

5. Att bemöta klagomål

I delmomentet berör Eva hur du kan omvandla missnöjda kunder till ambassadörer.

Utbildare: Eva Bloch
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

6. Ledarskap och kultur - Kultur och värderingar

I delmomentet visar Eva hur vision, värderingar och kultur lägger grunden för kundfokus.

Utbildare: Eva Bloch
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

7. Ledarskap och kultur - Walk the talk

I delmomentet berör Eva kundens plats på agendan och vilket ledarskap som lämpar sig bäst.

Utbildare: Eva Bloch
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

8. Ka-Ching - resultat av kundfokus

I delmomentet visar Ada hur kundfokus kan öka lönsamheten och hur du mäter effekterna. Hon diskuterar även kring värdet av sådant som är omätbart.

Utbildare: Ada Elmgart
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

9. Ekonomiska effekter

I delmomentet får du ta del av vad företagsledare i framgångsrika verksamheteter ser som gemensamma nämnare för kundfokus.

Utbildare: Ada Elmgart
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen och delar med sig av tips och argument som kan hjälpa dig när du vill komma igång och övertyga andra om att kundfokus är vägen till framgång.

Utbildare: Ada Elmgart
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kundfokus och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kundfokus måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kundfokus 595 1 1400

Kontakt