Konverteringsoptimering (CRO)

Konverteringsoptimering (CRO)

Data och IT | Sälj och marknad | 3 timmar och 19 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om konverteringsoptimering och hur du kan öka din försäljning med vår online utbildning. Börja nu och förbättra dina färdigheter idag!

I utbildningen får du lära dig grunderna i konverteringsoptimering. Du får även kunskap om verktyg och strategier som hjälper dig att öka försäljningen på dina hemsidor och appar.

Utbildningen vänder sig till marknadsförare, projektledare, beslutsfattare, utvecklare, designers och andra som vill öka försäljningen och förstå processen bakom säljande hemsidor och appar. 

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller programvaran Google Analytics.

Om du önskar ta del av enbart Google Analytics finns den kortare kursen:
https://diplomautbildning.se/utbildning/google-analytics
Du blir i så fall delexaminerad i den längre versionen Konverteringsoptimering.

Relevanta nyckelord:Marknadsföring, E-handel, Webbutveckling, UX-design, Konvertering, Analytiskt tänkande, Webbanalys, A/B-testning

Publicerad: 2022-04-08

Innehåll

  • Lär dig konverteringsoptimering (CRO)
  • Öka omsättningen på din hemsida
  • Förstå dina användare bättre
  • Beslut baserade på statistik och data
  • Viktiga koncept inom CRO som Konverteringsgrad, Copy och Call to action
  • Lär dig att A-B-testa
  • Grunderna i verktygen Google Analytics och Google Optimize
  • Strategier för att arbeta långsiktigt med konverteringsoptimering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konverteringsoptimering

Utbildare Ricardo Banegas presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

1. Konverteringsoptimering - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om konverteringsoptimering.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

2. Konverteringsoptimering - ExempelProva!

I delmomentet ger Ricardo exempel på hur konverteringsoptimering kan gå till.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

3. Konverteringsoptimering - Konverteringsgrad

I delmomentet går Ricardo igenom konverteringsgrad.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

4. Konverteringsoptimering - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning i konverteringsoptimering.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

5. Förstå internetbeteenden - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om internetbeteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

6. Förstå internetbeteenden - Exempel

I delmomentet ger Ricardo exempel på internetbeteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

7. Förstå internetbeteenden - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om internetbeteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

8. Förstå mänskliga beteenden - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om mänskliga beteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

9. Förstå mänskliga beteenden - Exempel

I delmomentet ger Ricardo exempel på mänskliga beteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

10. Förstå mänskliga beteenden - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om mänskliga beteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

11. Håll det enkelt (KISS) - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om att inte krångla till saker i onödan.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

12. Håll det enkelt (KISS) - Ta bort onödiga element

I delmomentet förklarar Ricardo hur du kan eliminera onödiga element.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

13. Håll det enkelt (KISS) - Lyft fram viktiga element

I delmomentet förklarar Ricardo hur du kan lyfta fram viktiga element.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

14. Håll det enkelt (KISS) - Förkorta antalet steg

I delmomentet förklarar Ricardo hur du kan förkorta antalet steg.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

15. Håll det enkelt (KISS) - Förtydliga texter

I delmomentet tar Ricardo upp hur du kan förtydliga budskapet i dina texter.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

16. Håll det enkelt (KISS) - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning i att hålla din hemsida eller app enkel och användarvänlig.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

17. Tydliggör ditt budskap (Copy) - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om copywriting.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

18. Tydliggör ditt budskap (Copy) - Tips

I delmomentet delar Ricardo med sig av tips avseende copywriting.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

19. Tydliggör ditt budskap (Copy) - Exempel

I delmomentet ger Ricardo exempel på copywriting.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

20. Tydliggör ditt budskap (Copy) - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om copywriting.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

21. Använd rätt bilder - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om bilder.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

22. Använd rätt bilder - Bilder väcker känslor

I delmomentet berör Ricardo vikten av att använda rätt bilder för att väcka de känslor som är önskvärda hos användarna.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

23. Använd rätt bilder - Exempel

I delmomentet ger Ricardo exempel på att använda rätt bilder.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

24. Använd rätt bilder - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om bilder.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

25. Landningssida - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om landningssidor.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

26. Landningssida - Exempel

I delmomentet ger Ricardo exempel på hur en landningssida kan se ut och fungera.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

27. Landningssida - Alternativ

I delmomentet tar Ricardo upp alternativ som du kan välja på avseende landningssidor.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

28. Landningssida - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om landningssidor.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

29. Formulär - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om formulär.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

30. Formulär - Typer av formulär

I delmomentet går Ricardo igenom olika typer av formulär som du kan använda dig av.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

31. Formulär - Case study

I delmomentet tar Ricardo upp ett case.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

32. Formulär - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om formulär.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

33. Google Analytics grunder - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om grunderna i Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

34. Google Analytics grunder - Användare

I delmomentet berör Ricardo användarvänlighet och användarnas behov.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

35. Google Analytics grunder - Versioner UA och GA4

I delmomentet går Ricardo igenom UA och GA4.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

36. Google Analytics grunder - Skapa ett konto

I delmomentet visar Ricardo hur du skapar ett konto i Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

37. Google Analytics grunder - Övning

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om grunderna i Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

38. Google Analytics grunder - Strukturen

I delmomentet går Ricardo igenom strukturen i Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

39. Google Analytics grunder - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om grunderna i Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

40. Google Analytics funktioner - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om Google Analytics funktioner.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

41. Google Analytics funktioner - Realtime

I delmomentet förklarar Ricardo funktionen Realtime i Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

42. Google Analytics funktioner - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

43. Google Analytics funktioner - Audience

I delmomentet går Ricardo igenom Google Analytics funktion Audience.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

44. Google Analytics funktioner - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

45. Google Analytics funktioner - Acquisitions

I delmomentet går Ricardo igenom Google Analytics funktion Acquisitions.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

46. Google Analytics funktioner - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

47. Google Analytics funktioner - Behaviour

I delmomentet berör Ricardo Behaviour i Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

48. Google Analytics funktioner - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

49. Google Analytics funktioner - Admin

I delmomentet går Ricardo igenom admingränssnittet i Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

50. Google Analytics funktioner - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om Google Analytics.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

51. Google Analytics Events - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om Google Analytics Events.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

52. Google Analytics Events - Events

I delmomentet går Ricardo in mer på vad Google Analytics Events innebär.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

53. Google Analytics Events - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om Google Analytics Events.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

54. Google Analytics Events - Conversions

I delmomentet går Ricardo in på conversions.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

55. Google Analytics Events - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om Google Analytics Events.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

56. Undvik vanliga misstag - Dålig mobilupplevelse

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om vanliga misstag och tar upp hur du undviker en dålig mobilupplevelse.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

57. Undvik vanliga misstag - Tekniska problem

I delmomentet tar Ricardo upp hur du undviker tekniska problem.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

58. Undvik vanliga misstag - Långsamma hemsidor

I delmomentet tar Ricardo upp hur du undviker att drabbas av långsamma hemsidor.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

59. Undvik vanliga misstag - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning i att undvika vanliga misstag.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

60. A-B-tester - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om A-B-tester.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

61. A-B-tester - Statistisk signifikans

I delmomentet berör Ricardo statistisk signifikans.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

62. A-B-tester - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om A-B-tester.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

63. A-B-tester med Google Optimize - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om A-B-tester och Google Optimize.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

64. A-B-tester med Google Optimize - Installera

I delmomentet visar Ricardo hur du installerar Google Optimize.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

65. A-B-tester med Google Optimize - Skapa ett experiment del 1

I delmomentet visar Ricardo hur du skapar ett experiment.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

66. A-B-tester med Google Optimize - Skapa ett experiment del 2

I delmomentet visar Ricardo hur du skapar ett experiment.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

67. A-B-tester med Google Optimize - Aktivera experimentet

I delmomentet visar Ricardo hur du aktiverar ett experiment.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

68. A-B-tester med Google Optimize - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om Google Optimize.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

69. Chatt på din hemsida - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om chattfunktion på din hemsida.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

70. Chatt på din hemsida - Intercom

I delmomentet går Ricardo igenom Intercom.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

71. Chatt på din hemsida - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om chattfunktionen.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

72. CRO i din organisation - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om CRO i din organisation.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

73. CRO i din organisation - Processen

I delmomentet berör Ricardo processen kring CRO.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

74. CRO i din organisation - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om CRO.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

75. Trender och framtiden - CRO, ett arbetsätt för hela företaget

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om trender och framtiden. Han går även igenom hur CRO kan bli ett arbetssätt för hela företaget.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

76. Trender och framtiden - Djupare förståelse

I delmomentet skapar Ricardo en djupare förståelse för arbetet med CRO.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

77. Trender och framtiden - AI och automatisk optimering

I delmomentet tar Ricardo upp AI och automatisk optimering.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

78. Trender och framtiden - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om trender och framtiden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

79. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 19 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konverteringsoptimering (CRO) och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konverteringsoptimering (CRO) måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konverteringsoptimering (CRO) 991 1 2795

Kontakt