KAM - Key Account Management

KAM - Key Account Management

Sälj och marknad | 2 timmar och 25 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de viktigaste färdigheterna för Key Account Management för att ta din karriär till nästa nivå. Upptäck de verktyg och tekniker som du behöver för att bli framgångsrik i ditt yrke. Börja din online utbildning nu!

Utbildningen KAM - Key Account Management lär dig att verka som KAM och går igenom framgångsrika argumentations- och förhandlingstekniker. Du får lära dig vad som skiljer besöksbokning från säljprocessen, vilka plattformar du ska verka på och att kategorisera dina kunder.

Du får tillgång till praktiska verktyg som beslutsfaktoranalys, strategisk omvärldsanalys, pipelinehantering och DISC för att förstå och bemöta olika personlighetstyper samt råd i hur du stärker motivation, attityd och drivkrafter. Utbildningen ger även tips kring hur du prioriterar och planerar dina arbetsuppgifter, vad du kan göra för att mellanhandsförsäljningen ska verka till din fördel, hur du bemöter taktiska utspel under förhandlingen, att öppna upp låsta positioner och att lyckas med värdeförsäljning.

Relevanta nyckelord:KAM, Försäljning, Nyckelkunder, Kundrelationer, Försäljningsstrategi, Affärsutveckling, CRM, Kundservice

Uppdaterad/Granskad: 2022-03-17

Innehåll

 • Skillnaden mellan AM och KAM
 • Attityd, motivation och drivkrafter
 • Plattformar och kundkategorier
 • Vad skiljer besöksbokning från säljprocessen?
 • Att prioritera och planera dina uppgifter
 • Lär dig att använda DISC
 • Lär dig att göra beslutsfaktoranalys
 • Argumentationsdansens fyra steg
 • Förhandlingens fyra delar
 • Förhandlingstekniker
 • Så hanterar du taktiska utspel från motparten
 • Give aways och att öppna upp låsta positioner
 • Mellanhandsförsäljning till din fördel
 • Värdeförsäljning
 • Lär dig att göra strategisk omvärldsanalys
 • Lär dig pipelinehantering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Key Account Management

Utbildare Ib Ringby presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

1. Block 1-1 Attityd och motivation

I det här delmomentet går Ib igenom hur du bör tänka och agera som säljare.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

2. Block 1-2 KunskapProva!

I delmomentet lyfter Ib fram vilka egenskaper som är viktiga hos en säljare.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

3. Block 1-3 Prioritera och planera

Ib ger råd i hur du prioriterar och planerar dina uppgifter på ett effektivt sätt.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

4. Block 2-1 Introduktion till DISC

Ib introducerar blocket om beteenden och hur du läser av andra människor.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

5. Block 2-2 DISC - att förstå beteenden

Ib förklarar vilka personlighetstyper som finns enligt DISC-modellen.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

6. Block 2-3 DISC - drivkrafter

I det här delmomentet förklarar Ib vilka olika drivkrafter som finns.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

7. Block 2-4 Summering av beteenden och drivkrafter

Ib summerar blocket om beteenden och drivkrafter.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

8. Block 3-1 Besöksbokning

Ib förklarar hur säljprocess och besöksbokning skiljer sig åt.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

9. Block 4-1 Säljprocessen

Ib beskriver hur säljprocessen går till och vilka beslutsfaktorer som finns.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

10. Block 5-1 KAM - skillnaden mellan AM och KAM

I det här delmomentet förklarar Ib skillnaden mellan hur account manager och key account manager arbetar.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

11. Block 5-2 KAM - verktyg

Ib tar upp vilka aspekter som leder till framgångsrik försäljning.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

12. Block 5-3 KAM - implementera i verksamheten

I det här delmomentet talar Ib om plattformar och kundkategorier.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

13. Block 5-4 KAM - summering av key account management

Ib summerar blocket om key account management.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

14. Block 6-1 Beslutsfaktoranalysen

I det här delmomentet visar Ib vilka parametrar som ingår i beslutsfaktoranalysen.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

15. Block 6-2 Beslutsfaktoranalys i praktiken

I det här delmomentet får du lära dig hur du arbetar med beslutsfaktoranalys.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

16. Block 6-3 Summering av beslutsfaktoranalys

Ib summerar blocket om beslutsfaktoranalys.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

17. Block 7-1 Mellanhandsförsäljning

I det här delmomentet får du lära dig hur du hanterar situationen om du hamnar i mellanhandsförsäljning.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

18. Block 7-2 Argumentationsdansen

I delmomentet får du lära dig de fyra stegen för att argumentera.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

19. Block 8-1 Förhandlingens fyra delar

Ib förklarar vilka delar förhandlingen utgörs av.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

20. Block 8-2 Förhandlingskartan och grundregler

I det här delmomentet får du lära dig hur du gör upp en planering inför förhandlingen.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

21. Block 8-3 Förhandlingsteknik och DISC

Ib visar hur du förhandlar utifrån vilken personlighetstyp du kommunicerar med.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

22. Block 8-4 Taktik

I det här delmomentet går Ib igenom taktiska utspel som kan dyka upp vid förhandling och som du bör förbereda dig på att hantera.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

23. Block 8-5 Give aways och låsta positioner

I det här delmomentet får du lära dig vad du kan erbjuda vid förhandling och hur du öppnar upp låsta positioner.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

24. Block 8-6 Framgångsrika förhandlingstekniker och summering

Ib går igenom tekniker som gör dig framgångsrik vid förhandling.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

25. Block 9-1 Strategisk omvärldsanalys

I det här delmomentet får du lära dig hur du gör en strategisk omvärldsanalys.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

26. Block 10-1 Värdeförsäljning

I delmomentet får du lära dig hur du lyckas med värdeförsäljning.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

27. Block 11-1 Pipelinehantering

Ib visar hur du kan underlätta ditt säljarbete genom en pipelinehantering.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

28. Block 12-1 Summering av kursen

Ib summerar kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Ib Ringby
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen KAM - Key Account Management och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen KAM - Key Account Management måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
KAM - Key Account Management 226 1 3020

Kontakt