Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt

Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 1 timme

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om icke-diskriminering för offentliga organisationer med vår online-utbildning. Få en djupare förståelse och bidra till en mer inkluderande arbetsplats.

Utbildningen vänder sig till anställda och chefer inom offentlig sektor såsom stat, kommun, landsting, myndigheter, verk samt statliga och kommunala bolag och passar dig som önskar få bättre förståelse för vad jämställdhet, jämlikhet, diskriminering och likabehandling innebär. Genom utbildningen får du lära dig en struktur för att få syn på ojämställdhet och ojämlikhet, att förstå varför det uppstår diskriminering och hur du kan integrera likabehandling och icke-diskriminering i verksamheten gentemot medborgare, brukare och kunder.

Utbildningen berör diskrimineringsförbud och när det krävs aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter enligt Diskrimineringslagen.

Relevanta nyckelord:Diskrimineringslagen, Jämlikhet, Mångfald, Inkludering, ESF-projekt, Policy, Kompetensutveckling, Öppenhet

Upptaderad/Granskad: 2021

Innehåll

  • Grundläggande begrepp
  • Genussystemet
  • Diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunderna
  • Likabehandling och normkritik
  • Aktiva åtgärder
  • Övningar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer

Utbildare Carin Hertnäs presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

1. Grundläggande begreppProva!

I delmomentet går Carin igenom grundläggande begrepp.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

2. Norm - för att få syn på ojämlikhet

I delmomentet synliggör Carin hur normer exkluderar människor.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

3. Varför blir det diskriminering?

I delmomentet delar Carin med sig av övningar avseende diskriminering.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

4. Likabehandling och normkritik - för att motverka diskriminering

I delmomentet delar Carin med sig av exempel på hur du kan motverka diskriminering genom ett normkritiskt synsätt.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

5. Diskrimineringslagens krav del 1 - Förbud att diskriminera

I delmomentet går Carin igenom diskrimineringsgrunderna samt definitionerna av direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

6. Diskrimineringslagens krav del 2 - Aktiva åtgärder

I delmomentet förklarar Carin vad aktiva åtgärder innebär.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

7. Integrera likabehandling och icke-diskriminering i verksamheten

I delmomentet berör Carin hur du går tillväga för att integrera likabehandling och icke-diskriminering i din verksamhet.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Carin Hertnäs
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt 610 1 2910

Kontakt