Google Drive - Fördjupningskurs

Google Drive - Fördjupningskurs

Data och IT | 44 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om den mäktiga molnlagringsplattformen Google Drive i denna introduktionsguide. Förstå hur det fungerar och få tips för användning. Börja din online utbildning idag!

Med molntjänsten Google Drive kan du samarbeta var du än befinner dig. I utbildningen får du lära dig hur delning av filer via Google Drive fungerar, hur du samskapar dokument och kalkylark, hur du delar ut behörigheter och vilka funktioner som underlättar samarbetet.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller molntjänsten.

Utbildningen är en fortsättning på Google Drive - Grundkurs. Ta gärna del av Google Dokument - Grundkurs och Google Kalkylark - Grundkurs.

Relevanta nyckelord: Molntjänster, Filhantering, Fildelning, Säkerhetskopiering, Säkerhet, Synkronisering, Versionshantering, Arbete offline

Uppdaterad/Granskad: 2020-05-25

Innehåll

 • Dela filer
 • Behörighetsnivåer
 • Access
 • Inställningar för att dela filer
 • Genvägar
 • Redigera gemensamma filer
 • Skapa kopior av gemensamma filer
 • Använda versionshistorik
 • Använda kommentarer
 • Föreslå ändringar i dokument
 • Redigera Microsoft Office-filer
 • Konvertera Google-filer till Office-filer

Delmoment

0. Introduktion till kursen Google Drive - Fördjupningskurs

Utbildare Anders Jensen presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

1. Så fungerar delning av filer

I delmomentet visar Anders hur delning av filer fungerar.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

2. De tre behörighetsnivåernaProva!

I delmomentet går Anders igenom de tre behörighetsnivåerna.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

3. Så fungerar delade filer: Dela filer med andra personer

I delmomentet visar Anders hur du delar filer.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

4. Så fungerar delade filer: Dela filer via länk

I delmomentet visar Anders hur du delar filer via länk.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

5. Så fungerar delade filer: Se access och sluta dela

I delmomentet berör Anders access.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

6. Så fungerar delade filer: Fler delningsinställningar

I delmomentet går Anders igenom ytterligare delningsinställningar.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

7. Så fungerar delade filer: När andra delar med dig

I delmomentet tar Anders upp hur det fungerar när andra delar innehåll med dig.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

8. Så fungerar delade filer: Arbeta med genvägar

I delmomentet berör Anders genvägar.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

9. Samarbeta med andra: Redigera samma fil i realtid

I delmomentet förklarar Anders hur du kan redigera en gemensam fil i realtid.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

10. Samarbeta med andra: Gör en egen kopia av en delad fil

I delmomentet visar Anders hur du skapar en kopia av en delad fil.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

11. Samarbeta med andra: Utnyttja versionshistoriken

I delmomentet förklarar Anders hur du kan använda versionshistoriken.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

12. Samarbeta med andra: Jobba med kommentarer

I delmomentet visar Anders hur du kan använda kommentarer.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

13. Samarbeta med andra: Föreslå ändringar i dokument

I delmomentet visar Anders hur du kan föreslå ändringar i dokument.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

14. Hantera olika filtyper: Redigering av Microsoft Office-filer

I delmomentet visar Anders hur du kan redigera Microsoft Office-filer.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

15. Hantera olika filtyper: Konvertera Google-filer till Office-filer

I delmomentet visar Anders hur du kan konvertera Google-filer till Office-filer.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 44 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Google Drive - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Google Drive - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Google Drive - Fördjupningskurs 831 1 1400

Kontakt