Förvaltningsrätt - Fördjupningskurs

Förvaltningsrätt - Fördjupningskurs

Juridik | Offentlig sektor | 3 timmar och 52 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om Förvaltningsrätten med denna fördjupningskurs online. Få en grundlig förståelse och bli expert på ämnet. Börja idag!

Utbildningen syftar till att ge dig fördjupad förståelse för hur förvaltningslagen är uppbyggd och tänkt att fungera. Utbildningen gräver djupare i viktiga rättsprinciper och handläggningsfrågor. Det är en fördel om du är bekant med grundläggande förvaltningsrätt, men även om du har annan bakgrund än som jurist kan du följa med och ta del av resonemang och praktiska exempel. Poängen med utbildningen är inte att presentera så många bestämmelser som möjligt utan att erbjuda resonemang kring och förståelse av regelverket.

Relevanta nyckelord: Offentlig rätt, Förvaltningslagar, Rättspraxis, Rättstillämpning, Beslutsfattande, Rättsliga tvister, Juridiska processer, Förvaltningsprocess

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Inledande programförklaring
  • Introduktion om fördjupade rättsprinciper samt myndigheters umgänge med människor
  • Några viktiga processuella principer och vad rättskraft innebär
  • Några insnitt i Europarätten
  • Generellt om förvaltningslagen
  • Rättsprinciper i förvaltningslagen
  • Juridiska utgångspunkter för handläggning
  • Beslut och att skriva beslut
  • Överklaganden och ändring av beslut

Delmoment

0. Introduktion till kursen Förvaltningsrätt - Fördjupningskurs

Utbildare Margaretha Svenning presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

1. Introduktion till boken Om tyranni av Timothy Snyder

I delmomentet introducerar Margaretha boken Om tyranni av Timothy Snyder.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

2. Introduktion till fördjupande rättsprinciper

I delmomentet ger Margaretha en introduktion till fördjupande rättsprinciper.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

3. Introduktion till myndigheters umgänge med människor

Delmomentet fortsätter på det rättsstatliga temat med utgångspunkt i vilka förutsättningar som kan identifieras som hotar respektive stärker rättsstaten med dess institutioner och ämbetsmän. För att bli en välfungerande ämbetsman gör du klokt i att fundera över på hur myndigheter kan umgås med människor på bästa vis, utan att vare sig ge avkall på myndighetens integritet eller serviceskyldighet.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

4. Några processuella principer - Tre viktiga processuella principer

I delmomentet går Margaretha igenom tre viktiga processuella principer.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

5. Några processuella principer - Vad är rättskraft?

I delmomentet förklarar Margaretha vad rättskraft är.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

6. Några processuella principer - Rådighet, legalitet och rättsosäkerhet

I delmomentet förklarar Margaretha innebörden av rådighet, legalitet och rättsosäkerhet.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

7. Introduktion till Europarätt och nationell rätt

I delmomentet ger Margaretha en introduktion till Europarätt och nationell rätt.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

8. Europarätt och nationell rätt - Legalitetsprincipen i EU-rätten

I delmomentet går Margaretha in på legalitetsprincipen i EU-rätten.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

9. Europarätt och nationell rätt - Hets mot folkgrupp

I delmomentet tar Margaretha upp hets mot folkgrupp.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

10. Europarätt och nationell rätt - Subsidiaritetsprincipen på EU-nivå

I delmomentet förklarar Margaretha subsidiaritetsprincipen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

11. Introduktion till förvaltningslagen

I delmomentet introducerar Margaretha förvaltningslagen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

12. Förvaltningslag - Subsidiaritetsprincipen i nationell rätt

I delmomentet berör Margaretha subsidiaritetsprincipen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

13. Förvaltningslagen - Nyheter i korthet

I delmomentet går Margaretha igenom nyheter inom förvaltningslagen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

14. Förvaltningslagen - Förvaltningslagens giltighet

I delmomentet förklarar Margaretha förvaltningslagens giltighet.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

15. Förvaltningslagen - Avvikelser från tidigare lagstiftning

I delmomentet klargör Margaretha några avvikelser från tidigare lagstiftning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

16. Rättsprinciper - 5:e paragrafen i ny förvaltningslag

I delmomentet går Margaretha igenom femte paragrafen i den nya förvaltningslagen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

17. Rättsprinciper - LegalitetsprincipenProva!

I delmomentet berör Margaretha legalitetsprincipen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

18. Introduktion till proportionalitet

I delmomentet introducerar Margaretha området proportionalitet.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

19. Proportionalitet - Exempel på proportionalitetsprincipen i svensk rätt

I delmomentet går Margaretha igenom ett exempel på proportionalitetsprincipen i svensk rätt.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

20. Proportionalitet - Två fall om proportionalitet

I delmomentet går Margaretha igenom två fall om proportionalitet.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

21. Proportionalitet - Objektivitetsprincipen

I delmomentet går Margaretha igenom objektivitetsprincipen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

22. Proportionalitet - Myndigheters skyldighet till service, tillgänglighet och samverkan

I delmomentet berör Margaretha myndigheters skyldighet till service, tillgänglighet och samverkan.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

23. Handläggning - Utgångspunkter för handläggningen

I delmomentet förklarar Margaretha utgångspunkter för handläggningen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

24. Handläggning - Utredningsskyldigheten och bevisbördan

I delmomentet förklarar Margaretha hur utredningsskyldigheten och bevisbördan fungerar.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

25. Handläggning - Ingen ska dömas ohörd

I delmomentet förklarar Margaretha att ingen ska dömas ohörd.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

26. Handläggning - Rätten till tolk och ombud

I delmomentet förklarar Margaretha vilka rättigheter som finns till tolk och ombud.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

27. Handläggning - Dröjsmålstalan

I delmomentet berör Margaretha dröjsmålstalan.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

28. Beslut - Verkställande av beslut

I delmomentet tar Margaretha upp verkställande av beslut.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

29. Beslut - Rätten att vara skiljaktig i beslut

I delmomentet förklarar Margaretha rätten att vara skiljaktig i beslut.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

30. Beslut - Exempel på reservation

I delmomentet går Margaretha igenom ett exempel på reservation.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

31. Att överklaga beslut - Vilka beslut kan överklagas

I delmomentet förklarar Margaretha hur beslut kan överklagas.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

32. Att överklaga beslut - Överklagbarhet, rättskraft och gränsdragning

I delmomentet tar Margaretha upp överklagbarhet, rättskraft och gränsdragning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

33. Att överklaga beslut - När är ett beslut överklagningsbart?

I delmomentet förklarar Margaretha när ett beslut är överklagningsbart.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

34. Ändringar av beslut - Myndigheters ändring av beslut

I delmomentet går Margaretha igenom myndigheters ändring av beslut.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

35. Ändringar av beslut - Exempel på överprövning av beslut i ogynnsam riktning

I det avslutande delmomentet går Margaretha igenom ett exempel på överprövning av beslut i en ogynnsam riktning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 52 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förvaltningsrätt - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förvaltningsrätt - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förvaltningsrätt - Fördjupningskurs 936 1 2370

Kontakt