Elittänk i arbetslivet

Elittänk i arbetslivet

Personlig utveckling | 1 timme och 22 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din karriär med hjälp av vår utbildning online Elittänk i arbetslivet. Ta ditt första steg idag!

Det finns mycket kunskap inom idrottsvärlden som kan appliceras på yrkeslivet. Styrkor som kan göra alla bättre och nå elitnivå inom sin sfär. En idrottares vardag handlar mycket om träning, tävling, reflektion, energiintag, motivation och ibland motgångar. Hur ser din vardag ut? Och hur har du det på jobbet?

Denna utbildning ger dig möjlighet att hitta egna kopplingar och dessutom få ta del av konkreta exempel på hur du själv kan göra för att prestera på topp.

Relevanta nyckelord: Prestanda, Arbetsmotivation, Karriärutveckling, Ledarskap, Arbetskultur, Konkurrens, Arbetsglädje, Arbetsprestation

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Se möjligheter istället för hinder
 • Inställning
 • Faktorer som krävs för att nå toppen
 • Mål och vision
 • Personligt ledarskap
 • Omkalkylering av mål
 • Kommunikation och dolda agendor
 • Årsplanering
 • Hög- och lågintensiva perioder
 • Reflektion och återhämtning
 • Loggbok
 • Teamwork
 • Träna på skarpa lägen
 • Tidsprioritering
 • Motivation
 • Förändringsarbete
 • Skapa förutsättningar för framgång
 • Hantera motgångar
 • Hitta energi till att orka

Delmoment

0. Introduktion till kursen Elittänk i arbetslivet

Utbildare Frida Södermark presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du ett dokument med reflektionsfrågor att arbeta med.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

1. Ett leende ger energiProva!

I delmomentet visar Frida hur interaktion med andra ger energi tillbaka.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

2. Vad krävs för att nå toppen?

I delmomentet frågar sig Frida vad som krävs för att nå toppen.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

3. Mål och vision

I delmomentet berör Frida mål och visioner.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

4. Årsplanering del 1

I delmomentet ger Frida tips kring att upprätta en årsplanering.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

5. Årsplanering del 2

I delmomentet berör Frida återhämtning och reflektion.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

6. Träning del 1

I delmomentet lyfter Frida fram hur alla pass är av betydelse.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

7. Träning del 2

I delmomentet berör Frida prioriteringar.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

8. Motivation del 1

I delmomentet berör Frida frågor kring motivation.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

9. Motivation del 2

I delmomentet berör Frida hinder på vägen.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

10. Motivation del 3

I delmomentet berör Frida förändringar.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

11. Energi - Förändringar

I delmomentet förklarar Frida hur energin förändras och behöver fyllas på under pågående lopp.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Frida Södermark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 22 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Elittänk i arbetslivet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Elittänk i arbetslivet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Elittänk i arbetslivet 927 1 1725

Kontakt