Budget - handlingsberedskap och förberedelse inför morgondagen

Budget - handlingsberedskap och förberedelse inför morgondagen

Ekonomi | 56 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbered dig för morgondagen med en solid plan. Lär dig allt om att göra en budget och hur du kan planera för en framgångsrik framtid. Utbildningen är online! 

En budget är i stora stycken en metod för att skapa en handlingsplan inför det som ska ske, eller kommer att ske. Vad händer om vi inte arbetar med olika budgetar? Risken är stor att vi blir allt för händelsestyrda.

I den här utbildningen behandlas grundläggande ekonomiska begrepp, olika typer av budgetar, rapporter samt företagets mål och prissättning.

Relevanta nyckelord: Budget, ekonomi, planering, uppföljning, avvikelsehantering, beslutsfattande, riskanalys, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Grundläggande begrepp
  • Rapporter
  • Resultatbudget
  • Likviditetsbudget
  • Företagets mål och prissättning
  • Pålägg och marginal
  • Behövs budget?
  • Olika typer av kostnader
  • Exempel på olika budgetar
  • Almi

Delmoment

0. Introduktion till kursen Budget

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

1. Grundläggande begreppProva!

I delmomentet går Benny igenom grundläggande begrepp.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

2. Rapporter

I delmomentet berör Benny rapporter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

3. Resultatbudget

I delmomentet går Benny igenom resultatbudget.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

4. Likviditetsbudget

I delmomentet går Benny igenom likviditetsbudget.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

5. Företagets mål och prissättning

I delmomentet tar Benny upp företagets mål och prissättning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

6. Prissättning

I delmomentet fortsätter Benny att gå igenom prissättning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

7. Pålägg och marginal

I delmomentet tar Benny upp pålägg och marginal.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

8. Behövs budget?

I delmomentet förklarar Benny varför budget behövs.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

9. Olika typer av kostnader

I delmomentet tar Benny upp olika typer av kostnader.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

10. Exempel på olika budgetar

I delmomentet tar Benny upp exempel på olika budgetar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

11. Almi

I delmomentet berör Benny Almi.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Budget - handlingsberedskap och förberedelse inför morgondagen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Budget - handlingsberedskap och förberedelse inför morgondagen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Budget - handlingsberedskap och förberedelse inför morgondagen 895 1 1725

Kontakt