Beteenden, beslut och inställning

Beteenden, beslut och inställning

Arbetsmarknad | 21 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de viktigaste faktorerna som påverkar beslutsfattandet och hur du kan göra dina beslut mer informerade och säkra. 

I den här kursen får du möjlighet att lära dig om beteenden och beslutsfattande, om vikten av din inställning vid jobbsökande och hur du kan skapa vanor och rutiner för att underlätta för dig själv.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-1-kartlaggning-med-karriarfokus

Relevanta nyckelord: Psykologi, beteendevetenskap, beslutsfattande, inställning och attityd, motivation, självledarskap, förändringsarbete, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Beteenden, beslut och inställning
  • Rutiner och vanor
  • Att skapa rutiner och vanor i ditt jobbsökande
  • Vikten av din inställning

Delmoment

1. Introduktion till Beteenden, beslut och inställning

I delmomentet introducerar Jenny området om beteenden och beslutsfattande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

2. Rutiner och vanor

I delmomentet tar Jenny upp hur rutiner och vanor kan skapas. Under kursmaterial finner du en övning om vanor och rutiner.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

3. Vanor, rutiner och jobbsökande

I delmomentet förklarar Jenny hur du kan ha nytta av att skapa vanor och rutiner i ditt jobbsökande. Under kursmaterial finner du en övning om ovanor.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

4. Inställning

I delmomentet berör Jenny vikten av din inställning.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

5. Sammanfattning av beteendeområdet

I det avslutande delmomentet summerar Jenny området om beteenden och beslutsfattande samt kursen som helhet.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 21 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Beteenden, beslut och inställning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Beteenden, beslut och inställning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Beteenden, beslut och inställning 1047 1 260

Kontakt