Bemötande vid demenssjukdom

Bemötande vid demenssjukdom

Vård och omsorg | 52 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra ditt bemötande av demenspatienter med vår praktiska utbildning online. Lär dig de viktigaste teknikerna och bli en expert på bemötande.

Kommunikationsförmågan försämras vid demenssjukdom. Vad krävs av dig i ett möte med en person med demenssjukdom? Vad ska du tänka på? Har kroppsspråket någon betydelse för att det ska bli ett värdigt möte? I utbildningen får du tips kring förhållningssätt och om de rätta nycklarna till den goda vården samt hur vi kan lindra symptom genom rätt bemötande.

Relevanta nyckelord: Demenssjukdom, kommunikation, bemötande, aktiviteter, personcentrerad vård, anpassningar, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Kompetenser hos omsorgspersonalen
 • Nervimpulsernas betydelse för mötet
 • Kognitionssvikt
 • Strategier hos demenssjuka för att dölja kommunikationssvårigheter
 • Försämring av abstrakt tänkande
 • Det goda samtalet
 • Demens och känslor
 • Att förmedla trygghet
 • Att kartlägga problematiken
 • Att hantera obehagliga situationer professionellt
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Jag-stödjande förhållningssätt
 • KASAM
 • Salutogent förhållningssätt
 • Personcentrerat förhållningssätt
 • Värdigt bemötande

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bemötande vid demenssjukdom

Utbildare Amira Akhavan presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

1. Vikten av kompetens

I delmomentet tar Amira upp vilka kompetenser som behövs hos omsorgspersonalen.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

2. Två olika världar

I delmomentet berör Amira hur nervimpulserna påverkar mötet med en person med demenssjukdom.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

3. Kognitionssvikt kan påverka mötet

I delmomentet förklarar Amira vad kognitionssvikt innebär.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

4. Strategier för att dölja kommunikationssvårigheterProva!

I delmomentet förklarar Amira hur personer med demenssjukdom kan dölja sina kommunikationssvårigheter.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

5. Försämring av abstrakt tänkande

I delmomentet förklarar Amira hur det abstrakta tänkandet försämras.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

6. Det goda samtalet

I delmomentet går Amira igenom goda förhållningssätt.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

7. Känslorna finns kvar till det sista andetaget

I delmomentet berör Amira att vårdtagarna har kvar sina känslor oavsett i vilket skede av sjukdomen de befinner sig.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

8. Att förmedla en känsla av trygghet

I delmomentet tar Amira upp hur vi kan förmedla trygghet till vårdtagarna.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

9. Att kartlägga problematiken

I delmomentet förklarar Amira hur vi går tillväga för att kartlägga problematiken.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

10. Vi måste veta när vi ska backa

I delmomentet tar Amira upp vikten av att hantera obehagliga situationer på ett professionellt sätt.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

11. Kroppsspråkets betydelse

I delmomentet går Amira in på betydelsen av kroppsspråket.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

12. Jag-stödjande förhållningssätt

I delmomentet går Amira igenom jag-stödjande förhållningssätt.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

13. Fokus på det friska och KASAM

I delmomentet tar Amira upp KASAM och salutogent förhållningssätt.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

14. Personcentrerat förhållningssätt

I delmomentet tar Amira upp personcentrerat förhållningssätt.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

15. Värdigt bemötande

I delmomentet berör Amira hur vi ger vårdtagarna ett värdigt bemötande.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

16. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Amira Akhavan
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bemötande vid demenssjukdom och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bemötande vid demenssjukdom måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bemötande vid demenssjukdom 735 1 1830

Kontakt