Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

Vård och omsorg | 33 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en grundläggande förståelse för basala hygienrutiner med vår utbildning online. Lär dig viktiga kunskaper och färdigheter som kan hjälpa dig att förbättra din hälsa och skydda andra. Starta utbildningen idag!

Utbildningen utgår från Socialstyrelsen och Vårdhandbokens föreskrifter och riktlinjer.
Den vänder sig till personal i verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård, hemtjänsten och särskilda boenden.

Du får kunskaper om basala hygienrutiner, vad det innebär och betydelsen av goda hygienrutiner. Du får även kunskaper om föreskrifter och regler kring basala hygienrutiner, de olika smittvägarna och hur du kan begränsa smittspridning genom att arbeta säkert.

Den 1 november 2022 komr Socialstyrelsen med en ny S-föreskrift. 

Den innebär att arbetsgivaren ska säkerhetsställa att rutiner och arbetssätt finns för att säkra verksamhetens kvalitet.
Det ska finns fastställda rutiner för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten. Verksamheterna ska även följa upp att rutiner mm fungerar och är aktiva.

Relevanta nyckelord: Hygien, smittspridning, handhygien, skyddsutrustning, rengöring, desinfektion, rutiner och ansvar, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-31

Innehåll

  • Syfte med basala hygienrutiner
  • Handtvätt, handdesinfektion, handskar
  • Demonstration av handtvätt
  • Arbetskläder, skyddskläder, stänk- och andningsskydd
  • Smitta och smittspridning
  • Smittvägar
  • Förebygga och begränsa smittspridning

Delmoment

1. Introduktion till kursen Basala hygienrutiner

Utbildare Åsa Kling presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Åsa Kling
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

2. Syfte med basala hygienrutiner

I delmomentet förklarar Åsa varför basala hygienrutiner behövs.

Utbildare: Åsa Kling
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

3. Handtvätt, handdesinfektion, handskar

I delmomentet tar Åsa upp handtvätt, handdesinfektion och handskar. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Åsa Kling
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

4. Demonstration av handtvätt

I delmomentet demonstrerar Åsa hur en handtvätt ska gå till.

Utbildare: Åsa Kling
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

5. Arbetskläder, skyddskläder, stänk- och andningsskyddProva!

I delmomentet går Åsa igenom kläder och skydd.

Utbildare: Åsa Kling
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

6. Summering av basala hygienrutiner

I delmomentet summerar Åsa delmomenten om basala hygienrutiner.

Utbildare: Åsa Kling
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

7. Smitta och smittspridning

I delmomentet berör Åsa smitta och smittspridning.

Utbildare: Åsa Kling
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

8. Smittvägar

I delmomentet tar Åsa upp smittvägar.

Utbildare: Åsa Kling
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

9. Begränsa smittspridning

I delmomentet förklarar Åsa hur du kan begränsa smittspridning.

Utbildare: Åsa Kling
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

10. Summering av smittspridning

I det avslutande delmomentet summerar Åsa delmomenten om smittspridning.

Utbildare: Åsa Kling
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Basala hygienrutiner och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Basala hygienrutiner måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Basala hygienrutiner 806 1 1075

Kontakt